مطالب با هشتگ

داروی کرونا در ایران

داروی کنترل کرونا در ایران وجود دارد | کودکان هم کرونا می‌گیرند
داروهای موثر در درمان ویروس کرونا | داروی ضد کرونا کی تولید و به ایران می رسد ؟ | شمارش معکوس برای ساخت داروی قطعی ویروس کرونا در ایران | داروی کنترل کرونا در ایران وجود دارد | کودکان هم کرونا می‌گیرند
  • 15 اسفند 1398

داروی کنترل کرونا در ایران وجود دارد | کودکان هم کرونا می‌گیرند

داروی کنترل کرونا در ایران وجود دارد | کودکان هم کرونا می‌گیرند :

عضو کمیته‌ کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت گفت: برای کنترل بیماری کرونا سه دارو در دنیا مصرف می‌شود که در ایران وجود دارد. واکسن این بیماری وجود ندارد و باید پیشگیری کنیم.

با تشکر از شما سیگما ایران نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من